RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – 20 lat integracji w SP5

Data: 29 maja, 2022

19 maja br. w Ostrowskim Centrum Kultury odbyła się konferencja pod hasłem „Razem możemy więcej”. Zorganizowano ją w ramach obchodów dwudziestolecia klas integracyjnych w naszej szkole, a co za tym idzie na terenie naszego miasta. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście w osobach Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu – pani Violetty Słupianek, dyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – pani Violetty Miszkin, w osobie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pana Wojciecha Rachwalskiego. Uroczystość zaszczyciła również swoją obecnością dyrektor Wydziału Oświaty pani Sławomira Kisielewska, była dyrektor oraz wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 pani Grażyna Kaźmierczak i pani Iwona Wojciechowska, przewodnicząca Rady Rodziców SP5 pani Joanna Szczuraszek, dyrektorzy ostrowskich szkół i przedszkoli, a także wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarocinie z oddziałami Integracyjnymi. Nie zabrakło też nauczycieli współorganizujących proces kształcenia z naszej szkoły, a przede wszystkim przedstawicieli rodziców uczniów uczęszczających do klas integracyjnych w osobach pani Moniki Jamroszczyk i pani Wioletty Hendrysiak.

Po oficjalnych powitaniach i gratulacjach z okazji jubileuszu zaproszeni goście obejrzeli krótki film z udziałem uczniów klas integracyjnych, a następnie wysłuchali przemowy przewodniczącej Zespołu Integracji pani Małgorzaty Monety-Molskiej podsumowującej przeszło dwudziestoletnią działalność włączania w społeczność szkolną i poza szkolną dzieci niepełnosprawnych. Kolejne wystąpienie należały do pani dyrektor Violetty Miszkin, ale przede wszystkim mam naszych uczniów, które w bardzo wzruszających słowach opisywały plusy i minusy bycia w klasie integracyjnej ich dzieci. Na sam koniec wystąpiła pani Bogna Kowalska, mama 3,5 letniego Bruna, która jest na początku wyboru dróg edukacyjnych swojego dziecka i podzieliła się swoimi przemyśleniami. Na podstawie tych wypowiedzi, wielu wcześniejszych rozmów i doświadczeń podczas tego spotkania został przedstawiony gościom pomysł stworzenia bazy informacyjnej dla rodziców w momencie, gdy urodzi lub pojawi się w rodzinie dziecko niepełnosprawne. Pani dyrektor Dorota Cieśla zapowiedziała na wrzesień spotkanie zespołu, który będzie maił za zadanie opracowanie szczegółowego informatora, gdzie na różnych etapach rozwoju dziecka rodzice mogą szukać pomocy, terapii, wsparcia, edukacji. Do jego stworzenia zostały zaproszone wszelkie instytucje mogące pomóc dzieciom i rodzicom.