Ptaki i zwierzęta na leśnej polanie – zadanie „Szkoła z klasą 2.0”

Data: 18 lutego, 2014

Mimo kończącej się powoli zimie, nasze zainteresowanie żubrzą polanką nie wygasło. Nadal systematycznie podglądamy przychodzące do paśnika zwierzęta oraz karmiące się kulami tłuszczowymi ptaki.

Oglądane ptaki i zwierzęta uczniowie klasy II a przedstawili w formie graficznej, wykonując przepiękne rysunki w programie Paint, które zostały przesłane drogą mailową na adres wychowawczyni. Należy podziwiać dzieci za tak ciekawe i kolorowe obrazki oraz za pracowitość w czasie ferii zimowych.

Systematycznie kształcimy oraz doskonalimy swoje kompetencje informacyjno-komputerowe, realizujemy zadania TIK, pamiętamy o zasadach kodeksu „Szkoła z klasą 2.0”.