Projekt świetlicy „Wiem więcej i potrafię więcej”.

Data: 20 stycznia, 2021

Od września do grudnia roku szkolnego 2020/2021 w naszej świetlicy został zrealizowany projekt „Wiem więcej, potrafię więcej”. W ramach tego projektu dzieci z naszej świetlicy miały możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych przedsięwzięciach. Wychowankowie brali udział w warsztatach szycia, lepienia z gliny, języka migowego i innych, które rozwijały ich zainteresowania i uzdolnienia.