POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

Data: 1 lipca, 2014

27 czerwca 2014 kolejny rocznik absolwentów opuścił mury Szkoły Podstawowej nr 5. W uroczystości udział wzięli Dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pan Aleksander Ziobro, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Milewska, Przewodniczący Rady Osiedla “Krępa” Pan Stanisław Ratajczak, Ksiądz Marcin Jóźwiak, Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz rodzice. Najlepsi absolwenci zostali wyróżnieni ozdnaką “SUPER UCZEŃ” oraz Listem Gratulacyjnym dla Rodziców, natomiast pracujący aktywnie na rzecz szkoły i klasy otrzymali odznakę “AKTYWNY”. Wyróżnienia otrzymali także sportowcy osiągający wysokie wyniki. Tradycją szkoły są również podziękowania dla rodziców za ich aktywny udział w życiu szkoły i klasy.

Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste  przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom klas piątych. Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie. Pożegnaniom nie było końca, łzy przeplatały się z radością z nadchodzących  wakacji. Całość uświetniła wspaniale przygotowana przez klasę IV d pod kierunkiem Pani Marii Baranowskiej i Pana Janusza Gajnego część artystyczna.

Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym.