Powitanie „Wiosny z przyrodą”

Data: 24 marca, 2014

Dnia 23 marca, mimo niezbyt sprzyjającej aurze, uczniowie klasy 2a wraz z rodzinami oraz wychowawczynią Beatą Olszak wzięli udział w wiosennej wycieczce przyrodniczej wokół zbiornika Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, którą przygotowała Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w ramach cyklu „Ostrowskie Spotkania z Przyrodą”. Obserwowaliśmy kaczki z czterech gatunków: jak zawsze najliczniejsze tu krzyżówki oraz 5 cyraneczek, głowienkę i 4 świstuny. bardzo widowiskowe były toki perkozów dwuczubych. Wśród trzcin obserwowaliśmy śpiewającego samca potrzosa, a wśród przyległych zabudowań śpiewały: dzwońce, szpaki i kos. Nad zbiornikiem latało do 10 mew śmieszek i 2-3 czaple siwe. Poza tym widzieliśmy m.in.: grzywacze, sroki, mazurki.

Bruno i Iwo wykazali się dużą umiejętnością rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków. Również Ania z Tosią chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami. Dzieci miały możliwość przyglądania się ptakom z bliska dzięki lornetkom oraz lunetom.

Brat Tosi – Oliver znalazł ślady żerowania bobra – okorowany konar, który stał się jego trofeum.