Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Data: 11 grudnia, 2013

Dnia 11 grudnia 2013 roku klasę IIA odwiedził Paweł T. Dolata – lider Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Przeprowadził prelekcję na temat zimowania oraz dokarmiania ptaków. Posłużył się przy tym prezentacją zdjęć własnego autorstwa. Omówił ptaki pozostające w Ostrowie i okolicy na zimę, które uczniowie mogą teraz najczęściej spotkać: sikory bogatkę i modraszkę, grubodzioba, gawrona, kawkę, krzyżówkę, łabędzia niemego, łyskę, sójkę, srokę, wróbla zwyczajnego oraz mazurka, pustułkę, myszołowa czy orła bielika. Ciekawostką były gatunki, dla których to Polska jest ciepłym krajem (!), bo to do nas przylatują na zimę: duża część gili oraz wszystkie jemiołuszki. Omówiono także zasady właściwego dokarmiania ptaków, które musi być prowadzone mądrze (dobrym pokarmem i w miejscach bezpiecznych przed kotami), by naszym podopiecznym nie zaszkodzić.

Przeprowadzona lekcja bardzo się dzieciom spodobała, a niektóre z nich potrafiły rozpoznać i nazwać wymienione wyżej gatunki ptaków. Szczególną znajomością ptaków wykazał się Dawid oraz Bruno 🙂