Podsumowanie XXII Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową 2018.

Data: 18 grudnia, 2018

Organizatorem Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową jest Dom Kultury w Pleszewie. W bieżącym roku na konkurs wpłynęło 1874 prace, ze 186 placówek szkolnych, instytucji oświatowych , kulturalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Ośrodków Samopomocy i od uczestników indywidualnych. Wybrane prace rozpatrywano w pięciu kategoriach wiekowych, pod kątem autentyczności przekazu plastycznego. Oceniane było zaangażowanie w kreację rysunkową, malarską,  graficzną,  biegłość wykonania kompozycji i walory estetyczne. Jury w składzie:

Przewodnicząca – mgr Katarzyna Maniewska – Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Członek – Tomasz Sudło – Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu;

Członek – Iwona Wieruszewska – Muzeum Regionalne w Pleszewie. Jury nagrodziło łącznie 104 osoby, przyznając 25 nagród i 79 wyróżnień. W sobotę 15 grudnia br.,  w sali kina Hel w Pleszewie,  miała miejsce uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz koncertem kolęd.

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 przypadły dwa wyróżnienia:

W kategorii klas I-III 

Wyróżnienie: Zuzanna Perlińska z klasy II c, za pracę przygotowaną pod kierunkiem Anny Karpińskiej;

W kategorii klas IV – VI

Wyróżnienie: Olga Kazowska z klasy V d, za pracę przygotowaną pod kierunkiem Iwony Szwarczyńskiej.