PODSUMOWANIE XV POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,ŚWIAT DZIECKA W OBRAZACH”

Data: 5 grudnia, 2022

29 listopada w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie XV Powiatowego Konkursu Plastycznego Świat dziecka w obrazach. Tegoroczna edycja przebiegała pod tytułem Paski, kropki, ciapki i ich czworonożni właściciele. Temat zainspirował uczniów klas I-III do własnej twórczej interpretacji, nieograniczonej wyobraźni i wyrażenia jej w pracach plastycznych.

Pani Dyrektor Dorota Cieśla przywitała zaproszonych gości: Lidię Syryńską, Iwonę Szwarczyńską, Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej Cezarego Janiszewskiego, nauczycieli, rodziców i uczniów. Nawiązała także do obrad komisji, która spośród pięciuset pięciu nadesłanych prac wytypowała osiemnaście do nagród, dwadzieścia trzy do wyróżnień oraz prace do wystawy. Pan Cezary Janiszewski podkreślił, że niemałym wyzwaniem dla komisji było wybranie spośród tak wielu prac – zajmujących cały holl II piętra, tylko tych dwudziestu z każdej grupy wiekowej, następnie po burzliwej, wnikliwej dyskusji wytypowanie dziesięciu, z podziałem na nagrody i wyróżnienia. Docenił również talent młodych artystów i zachęcał do rozwijania pasji.

Chór GAMA oraz uczniowie klasy II a zaprezentowali krótki program artystyczny. Następnie Pani Dyrektor i członkowie komisji konkursowej wręczyli laureatom dyplomy i nagrody, a nauczycielom podziękowania oraz broszury pokonkursowe. Po części oficjalnej zaproszono gości do zwiedzania wystawy, którą uświetnili swoimi autorskimi obrazami artyści plastycy: Lidia Syryńska, Jakub Godziszewski, Iwona Szwarczyńska, Karolina Treska.

Artystom serdecznie dziękują za życzliwość i współpracę Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Pani Dorota Cieśla oraz organizatorki konkursu: Anna Karpińska, Beata Olszak, Karolina Treska.

Dziękujemy Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 5, za wsparcie konkursu i sponsorowanie nagród.

Gratulujemy sukcesów uczniom naszej szkoły:

W klasach I

Nina Łukaszewska, Oliver Makowiecki

W klasach II

Magdalena Kaczmarek, Wojciech Ostrowski, Antoni Stasiak, Antoni Tonder, Antonina Sobczak, Piotr Morisson, Marcel Szmania

W klasach III

Oskar Janoś, Bartosz Kiecka

Fotorelacja