Podsumowanie XIX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego klas I- III pt. „Zimowe pejzaże”

Data: 12 lutego, 2017

W czwartek 26.01.2017r., w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Podsumowanie XIX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla klas I- III pt. „Zimowe pejzaże”.  

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przybyłych gości przez panią Dyrektor- Annę Galant i panią Marię Szeląg, która była jednym z członków komisji wybierającej najpiękniejsze i najbardziej interesujące obrazy zimowe.

Na konkurs wpłynęło 130 prac, które były wykonane różnymi technikami.

Imprezę uświetniły zimowe tańce i występy artystyczne uczniów z SP6.

Oceną ilustracji  zajęło się jury w składzie: p. Cezary Janiszewski i p. Maria Szeląg.

 I tak nasza Piątka dzięki zdolnościom uczniów i włożonej pracy wychowawców zajęła następujące miejsca:

klasy pierwsze- wyróżnienie dla Hanny Olszak z klasy IB integracyjnej,

klasy drugie- I miejsce dla Nikoli Doruch z klasy IIA oraz wyróżnienie dla Julii Piwek z klasy IID,

klasy trzecie- wyróżnienie dla Krzysztofa Marczaka z klasy IIIB integracyjnej.

Nagrody i dyplomy wręczyły pani Ewa Matecka- Wiceprezydent Miasta Ostrowa i pani Anna Galant- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

Za przygotowania uczniów do konkursu należą się podziękowania opiekunom: p. Annie Karpińskiej, p. Beacie Olszak, p. Barbarze Cnotliwej oraz p. Irenie Tresce i p. Danucie Adamik.

Gratulujemy naszym artystom i życzymy dalszych sukcesów!