Podsumowanie XII Powiatowego Konkursu Plastycznego klas I-III „Świat dziecka w obrazach – Koci świat”

Data: 4 grudnia, 2019

W czwartek 28 listopada 2019 r., w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie XII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świat dziecka w obrazach”, przebiegającego pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beaty Klimek.

Przypomnijmy, że w konkursie udział wzięły 34 szkoły podstawowe z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 685 prac wykonanych pod kierunkiem dziewięćdziesięciu nauczycieli. Komisja w składzie: Lidia Syryńska, Aleksandra Kubica, Iwona Szwarczyńska, Jakub Godziszewski wytypowała 15 prac do równorzędnych nagród oraz 16 prac do równorzędnych wyróżnień, ponadto 59 prac zakwalifikowano do wystawy.

Zaproszonych gości przywitała dyrektor szkoły Pani Dorota Cieśla. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan Artur Bartczak Kierownik Referatu Oświaty, Pan Cezary Janiszewski  Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej,Pan Dariusz Potasznik – Tuba Ostrowa, członkowie komisji oraz laureaci konkursu z nauczycielami i rodzicami.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać dwóch piosenek w wykonaniu uczennic przygotowanych przez Panią Irenę Treskę oraz obejrzeć inscenizację w wykonaniu uczennic klasy III a,  pod kierunkiem Pani Anny Dorociak.

Laureatom wręczono nagrody książkowe i dyplomy, a nauczycielom oraz komisji podziękowania. Na ręce nauczycieli przekazano dla szkół opracowania graficzne, będące zwieńczeniem ubiegłorocznej edycji konkursu nawiązującej tematem do   100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. ,,100 prac plastycznych uczniów klas I-III z najciekawszymi miejscami Powiatu Ostrowskiego”. Następnie głos zabrał Pan Artur Bartczak, podkreślając talent młodych artystów oraz znaczenie konkursu dla rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci. Na zakończenie goście zwiedzili wystawę i udali się na słodki poczęstunek.

Za przebieg konkursu odpowiadały organizatorki: Anna Karpińska, Beata Olszak, Irena Treska, nad oprawą muzyczną czuwał Pan Janusz Gajny.

Wystawa jest udostępniona wszystkim zainteresowanym ostrowianom i gościom z powiatu ostrowskiego do 6 grudnia  2019 r.

FOTO