Podsumowanie XI Powiatowego Konkursu Plastycznego klas I-III „Świat dziecka w obrazach”

Data: 2 grudnia, 2018

27 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie XI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świat dziecka w obrazach”, przebiegającego pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beaty Klimek.

W konkursie udział wzięły 23 szkoły podstawowe z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 244 prace wykonane pod kierunkiem czterdziestu nauczycieli. Komisja w składzie: Iwona Trzcińska – artysta plastyk, Cezary Janiszewski – Dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej, Michał Trusz – miejski plastyk, Jakub Godziszewski – artysta plastyk, Iwona Szwarczyńska – artysta plastyk wytypowała 16 prac do równorzędnych nagród oraz 17 prac do równorzędnych wyróżnień, ponadto 67 prac zakwalifikowano do wystawy.

Tegoroczną edycję zatytułowano „Piękna moja Mała Ojczyzna”.

Konkurs miał na celu ukazać w pracach plastycznych i fotograficznych najciekawsze miejsca Powiatu Ostrowskiego, widziane oczami dziecka, inspirowane pięknem przyrody i architektury naszej Małej Ojczyzny, a także rozwijać wyobraźnię, wrażliwość, postawę twórczą oraz wiedzę na temat technik malarskich.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Anna Grabek Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, członkowie komisji oraz laureaci konkursu z nauczycielami i rodzicami.

Zaproszonych gości przywitała dyrektor szkoły Pani Dorota Cieśla. Następnie mieliśmy przyjemność obejrzeć program słowno – wokalny, w wykonaniu uczennic klasy II a oraz reprezentantów szkolnego chóru GAMA. Laureatom wręczono nagrody książkowe i dyplomy, a nauczycielom oraz komisji podziękowania. Wiele miłych słów skierowała do zebranych Pani Naczelnik, podkreślając niezwykły poziom twórczości dzieci oraz znaczenie konkursu dla rozwoju ich zainteresowań i umiejętności. Z bardzo dużym aplauzem ze strony Pani Naczelnik, spotkała się inicjatywa utworzenia publikacji graficznej ze stu wybranymi pracami dzieci, w związku z 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zakończenie goście zwiedzili wystawę prac młodych artystów i udali się na słodki poczęstunek.

Za przebieg konkursu odpowiadały organizatorki: Anna Karpińska, Beata Olszak, Irena Treska, przy współpracy Marioli Tomańskiej.

Wystawa jest udostępniona wszystkim zainteresowanym ostrowianom i gościom z powiatu ostrowskiego do 30 listopada 2018 r.