PODSUMOWANIE V POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,CUDA NA KIJU”

Data: 29 grudnia, 2011

W środę, dnia 20 grudnia 2011r., w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się podsumowanie VI Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Cuda na kiju”. Corocznie, celem konkursu jest rozwijanie w dzieciach i młodzieży postawy twórczej i wyobraźni oraz promowanie edukacji przez sztukę. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział i odnieśli sukcesy. Zaproszonych gości powitała Pani Teresa Burkietowicz. Następnie zapoznała zebranych z protokółem z posiedzenia jury. Komisja konkursowej w składzie: Anna Stoch-plastyk, absolwentka WPA UAM w Kaliszu oraz dr Lidia Głazik- pracownik naukowy WPA UAM w Kaliszu po obejrzeniu 192 prac, postanowiła przyznać w kategorii wiekowej: klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, 21 równorzędnych nagród oraz 24 równorzędne wyróżnienia. Organizator przyznał również 6 nagród Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Pędzelek”. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie klasy IIIe, którzy przygotowali prace pod kierunkiem wychowawcy-Anny Karpińskiej. Nagrodę Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Pędzelek”, za pracę zespołową, otrzymały:

– Joasia Skoczylas i Zosia Kempińska

Równorzędne indywidualne wyróżnienia zdobyli:

– Tymon Dominiczak

– Wiktoria Działoszyńska

– Jakub Kuczmiński

Wszystkim uczniom naszej szkoły oraz wychowawcom, serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i twórcze zaangażowanie. Laureatom GRATULUJEMY i życzymy sukcesów w kolejnych latach.