Podsumowanie Miejskiego Konkursu Plastycznego ”Bezpieczna droga do szkoły”.

Data: 19 października, 2015

15 października 2015 r. Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim zaprosił ostrowskich pierwszoklasistów do Ratusza na uroczyste podsumowanie konkursu pt. „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Akcję zorganizowano przy współudziale Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Program został objęty patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, a zwycięskie prace ozdobią ostrowskie autobusy.

Celem akcji było upowszechnianie wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury komunikacyjnej.

Z każdej klasy pierwszej została wytypowana jedna praca do nagrody. Laureatami z SP nr 5 zostali:

  • klasa 1a – Maja Chmielecka, nauczyciel: p. Beata Olszak,
  • klasa 1b – Maja Sztukowska, nauczyciele: p. Lucyna Łukomska, p. Małgorzata Moneta-Molska,
  • klasa 1c – Hanna Szymaniak, nauczyciel:  p. Elżbieta Skrzypek,
  • klasa Id – Agata Kociemba, nauczyciel: p. Anna Karpińska,
  • klasa 1e – Jakub Krzyśka, nauczyciel: p. Kinga Łosiewicz.

Składamy gratulacje wszystkim zaangażowanym uczniom!