Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Zimowe pejzaże”

Data: 12 marca, 2013

W pięknej zimowej scenerii przebiegało podsumowanie XVI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego klas I-III pt. “Zimowe pejzaże”. 11 marca 2013r. laureaci konkursu wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 6. Zebranych gości przywitała dyrektor szkoły Pani Anna Galant  oraz organizatorki. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji konkursowej, dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej Pan Cezary Janiszewski. Zwrócił uwagę na talent,  jakim obdarzeni są uczestnicy konkursu i zachęcał młodych twórców do rozwijania posiadanych umiejętności. Dzieci obejrzały krótki program taneczno-muzyczny, a także prezentacje multimedialną, ukazującą nagrodzone i wyróżnione prace wkomponowane w zimowe krajobrazy. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a opiekunowie podziękowania. Na zakończenie, częstując się słodkimi niespodziankami, dzieci z ostrowskich szkół miały okazję porozmawiać na temat prac oraz obejrzeć wystawę.

Cieszymy się z osiągnięć uczniów naszej szkoły:

II miejsce w klasach II zajął

Mateusz Luciński, opiekun: Ewa Kaczmarek;

Wyróżnienia w klasach I otrzymały:

Aleksandra Grzela, opiekun: Beata Olszak;

Marysia Kubacka, opiekun: Anna Karpińska.