Podsumowanie IX Powiatowego Konkursu Plastycznego klas I-III „Świat dziecka w obrazach”

Data: 26 listopada, 2016

24 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świat dziecka w obrazach”, przebiegającego pod patronatem Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Pani Beaty Klimek.

W konkursie udział wzięło 20 szkół  podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 400 prac wykonanych pod kierunkiem 55 nauczycieli. Komisja w składzie: Lidia Syryńska – artysta plastyk, Cezary Janiszewski – dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej, Iwona Szwarczyńska – artysta plastyk wytypowała 15 prac do równorzędnych nagród oraz 15 prac do równorzędnych wyróżnień.

Tegoroczną edycję zatytułowano „Co mi w duszy gra”.

Konkurs miał na celu rozwijać wyobraźnię, wrażliwość, postawę twórczą dzieci oraz wiedzę na temat technik malarskich.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pani Jolanta Maćkowiak Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, członkowie komisji oraz laureaci konkursu z nauczycielami i rodzicami.

Zaproszonych gości przywitała dyrektor szkoły Pani Dorota Cieśla. Następnie mieliśmy wielką przyjemność obejrzeć program wokalno-instrumentalny, w wykonaniu uczennic klasy V c – Julii Kociemby, Wiktorii Ratajczak i Oliwii Łukomskiej. Po czym laureatom wręczono nagrody książkowe i dyplomy, a nauczycielom oraz komisji podziękowania. Wiele miłych słów skierowała do zebranych Pani Naczelnik, podkreślając duży talent dzieci oraz znaczenie konkursu dla rozwoju ich zainteresowań i umiejętności. Na zakończenie goście zwiedzili wystawę prac młodych artystów i udali się na słodki poczęstunek.

Za przebieg konkursu odpowiadały organizatorki: Anna Karpińska, Beata Olszak, Irena Treska.

Wystawa jest udostępniona wszystkim zainteresowanym ostrowianom i gościom z powiatu ostrowskiego do 6 grudnia 2016 r.