Podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Plastycznego klas I-III “Świat dziecka w obrazach” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka

Data: 29 listopada, 2011

Dnia 28 listopada 2011r., w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego ,,Świat dziecka w obrazach – Mój świat za sto lat”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak.

Podsumowanie konkursu swoją obecnością uświetnili Pan Prezydent Jarosław Urbaniak, członkowie jury: Pani Helena Sawicka, Pani Lidia Syryńska, Dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej Cezary Janiszewski oraz laureaci konkursu wraz z opiekunami. Zaproszeni goście przywitani zostali przez Dyrektora szkoły Panią Dorotę Cieślę. Z wynikami prac jury zaproszonych gości zapoznały koordynatorki konkursu: Anna Karpińska, Irena Treska, Beata Olszak.

W IV edycji konkursu udział wzięło 37 szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego. Nadesłano 598 prac wykonanych pod kierunkiem 97 nauczycieli. Jury w składzie: Helena Sawicka, Lidia Syryńska, Iwona Szwarczyńska, Czesław Woś, Cezary Janiszewski wytypowało 15 prac do nagrody, 22 prace jako wyróżnione oraz 62 prace zakwalifikowano do wystawy. Podsumowanie konkursu umilili uczniowie klas II i klas III ze Szkoły Podstawowej nr 5, prezentując przygotowany program artystyczny. Wytypowani laureaci otrzymali nagrody z rąk Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Dyrektora Szkoły nr 5 oraz członków jury. W geście uznania za pracę z dziećmi wręczone zostały podziękowania dla opiekunów laureatów. Na zakończenie oficjalnej części podsumowania konkursu ogłoszono otwarcie wystawy prac uczniów. Ostatnim akcentem spotkania był słodki poczęstunek dla wszystkich zebranych gości.

Gratulujemy zwycięstwa wszystkim laureatom. Sukces odnieśli także uczniowie naszej szkoły. Nagrody otrzymały Zosia Kaszyńska z klasy IIIe oraz Ada Kobylańska i Dominika Skowrońska z klasy IIc. Wyróżnienia przypadły uczniom: Krzysztof Pawłowski i Patryk Marczak z klasy IIa, Bartłomiej Kasiura i Emilia Tomalak z klasy IIc, Łukasz Bury i Emilia Ekiert z klasy IIIa.