PODSUMOWANIE AKCJI “WARTO BYĆ DOBRYM”

Data: 26 czerwca, 2012

„Nie bedziemy dobrzy, jeżeli nie będziemy się starali być jeszcze lepszymi” – słowa te były mottem przedsięwzięcia, jakiego podjęli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.

Akcja “Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce. Kreująca w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Uczniowie naszej szkoły z dużym zainteresowaniem podjęli się zadań i przystąpili do konkursu, którego koordynatorem była pani Małgorzata Szczepaniak.

Swój udział zadeklarowało 81 osób, z zadań wywiązało się 61 uczniów, spośród uczestników wychowawcy wybrali najbardziej zaangażowanych, którzy zostali finalistami i wzięli udział w losowaniu głównej nagrody, jaką był rower kross. Szczęśliwym zwycięzcą okazała się uczennica klasy II Emilia Urbaniak.

Konkurs zakończył się, ale pozostała świadomość, że pomagać należy nieustannie i bezinteresownie, ponieważ WARTO BYĆ DOBRYM!

Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsumpcji i pogoni za sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej energii i pomocy. Dzięki niej uświadamiamy sobie, że pomaganie innym jest bardzo ważne, daje satysfakcję i czyni nas szczęśliwymi.