Podróże bliskie i dalekie … zakończone!

Data: 3 czerwca, 2013

Od listopada 2012 roku –  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim odbywały się zajęcia w ramach interdyscyplinarnego projektu „Matematyka jest wszędzie”, skierowanego do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów realizowanego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Głównym założeniem projektu było podniesienie jakości nauczania poprzez korelację przedmiotową. Planując i rozpoczynając działania nauczyciele szczególny nacisk położyli na treści, które w ubiegłych latach najsłabiej wypadały podczas egzaminów zewnętrznych.

W naszej szkole projekt opracowany został pod wspólnym hasłem „Podróże bliskie i dalekie” i podzielony został na poszczególne poziomy. Uczniowie klas IV na kartach książek, map i stron internetowych podróżowali po Wielkopolsce, piątoklasiści po Polsce, natomiast klasy VI zastanawiały się, co warto wiedzieć i zobaczyć w Unii Europejskiej.

W projekcie korelowały matematyka, język polski i historia, a w klasach VI dodatkowo przyroda.

Aby ułatwić wszystkim uczniom możliwość udziału w zajęciach, odbywały się one w soboty w godzinach dopołudniowych. Dzięki temu ci, którzy w ciągu tygodnia uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych mogli uczestniczyć w projekcie „Podróże bliskie i dalekie”.

Czwartoklasiści zainaugurowali swoją pracę zajęciami z języka polskiego, podczas których zastanawiali się, jak najciekawiej spędzić czas na wycieczce Szlakiem Piastowskim, o czym – pracując w grupach – pisali w listach do rówieśników i najbliższych, a także do nauczycieli. Wiele dowiedzieli się również podczas kolejnych spotkań o tradycjach wielkopolskich, pracowali z tekstami poetów z naszego miasta. Również oni uczestniczyli w podchodach łączących treści matematyczne z polonistycznymi, poznali między innymi legendę kaliskiej baszty Dorotki i korzystając z różnorodnych tabel próbowali przedstawić Wielkopolskę w liczbach – choć były to zajęcia z języka polskiego. Końcowym efektem tych spotkań było wspólne przygotowanie albumu pod tytułem „Wielkopolska – warto tu zajrzeć!”, który podziwiać mogli rodzice w czasie zajęć kończących projekt w klasach IV. W ramach historii zgłębiano wiedzę dotyczącą przeszłości Ostrowa oraz naszego regionu, wiele zabawy dostarczyła wszystkim lekcja gwary wielkopolskiej. Zajęcia matematyczne prowadzone przez p. Iwonę Matyaszczyk obfitowały w niecodzienne zadania pomagające ustalić trasę i koszty wycieczki Szlakiem Bursztynowym. Uczniowie nie tylko pracowali z mapami, cennikami czy rozkładami autobusów. Musieli nauczyć się obliczać długości korzystając z kawałków sznurka czy własnych butów! Z cała pewnością zadania takie przekonały ich, że matematyka nie musi być nudna.

W ramach zajęć z matematyki prowadzonych przez p. Monikę Marcinkowską uczniowie klas piątych wirtualnie planowali wycieczki dla siebie i swoich kolegów. Zadanie było o tyle trudne, iż piątoklasiści samodzielnie musieli pomyśleć o rezerwacji autokarów, noclegów, wyżywieniu, przewodnikach, opłatach parkingowych i dodatkowych atrakcjach. Rozwiązując szereg zadań dotyczących między innymi skali, pracując z mapami, przewodnikami, korzystając z zasobów Internetu przez cały czas trwania projektu tworzyli prezentacje multimedialne, będące rezultatem tychże zajęć. Na końcowym spotkaniu przedstawili wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy nauczycielom, kolegom oraz rodzicom, którzy licznie przybyli na ostatnie spotkanie, odbywające się w maju. Ponadto w ramach zajęć z historii, które prowadziła p. Agnieszka Organista piątoklasiści pracowali z mapami i tekstami źródłowymi poznając historię polskich stolic, wirtualnie podróżując po Krakowie i pięknym Wawelu, po Gdańsku i Zamku Królewskim w Warszawie. Przypomnieli sobie także najważniejsze wiadomości o polskich symbolach narodowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian historycznych. Kończąc zajęcia z historii uczniowie wspólnie przygotowali sałatkę łączącą tradycyjne polskie smaki z odrobiną egzotyki.

Listy z podróży, strony z dziennika czy zaproszenia na różnorodne imprezy pisali piątoklasiści w ramach zajęć z języka polskiego prowadzonych przez p. Katarzynę Łukaszewską. Aby zobaczyć, że matematyka jest obecna także w treściach polonistycznych, uczniowie pracowali również z tekstami źródłowymi, tabelami, próbowali największe miasta Polski przedstawić w liczbach, a także brali udział w podchodach, w których dzięki rozwiązywanym zadaniom matematycznym odkrywali kolejne fragmenty najpiękniejszych polskich legend. Podsumowaniem zajęć z języka polskiego były niecodzienne dzienniki z podróży w formie multimedialnej.

Podobnie jak w klasach IV i V także szóstoklasiści w ramach zajęć matematycznych prowadzonych przez p. Anetę Marciniak opracowywali plan i kosztorys wycieczki, tym razem jednak ich celem były kraje Unii Europejskiej – Hiszpania, Włochy, Grecja, Wielka Brytania. Ustalali między innymi cenę rachunku w zagranicznej restauracji, obliczali długość autostrad w Niemczech, koszt pobytu wakacyjnego dla czteroosobowej rodziny, długość tunelu pod kanałem La Manche, dzięki temu w nietypowy i przyjemny sposób ćwiczyli pracę z tekstem matematycznym, uczyli się w efektywny sposób korzystać z informacji podanych w diagramach i tabelach. Ważnym elementem były zadania ze skalą, uczniowie obliczali jakie odległości musieliby pokonać i przeliczali je na różne jednostki miary. Korzystając z książek oraz Internetu zastanawiali się, które miejsca należałoby odwiedzić i jakie koszty poniosą uczestnicy wyjazdu, następnie próbowali… zaoszczędzić! Pani Małgorzata Szczepaniak w ramach zajęć z języka polskiego zadbała natomiast, aby uczniowie potrafili opisać poznane zabytki, ciekawe obiekty, wysłać kartkę do rodziców, a po powrocie napisać poprawnie sprawozdanie  pod względem merytorycznym, językowym, ortograficznym. Symbole Unii Europejskiej, jej historię oraz najważniejsze instytucje przypomnieli sobie uczniowie w ramach zajęć z historii, które kończyły się przygotowaniem smacznej sałatki europejskiej. W ramach przyrody prowadzonej przez p. Marię Baranowską uczniowie zastanawiali się nad wpływem warunków klimatycznych na działalność człowieka w Unii Europejskiej oraz analizując mapy i diagramy pod kątem zanieczyszczenia środowiska w krajach europejskich, badali stan środowiska przyrodniczego.

            Różnorodne, głównie aktywizujące metody nauczania, praca w małych grupach oraz wykorzystanie wielu interesujących i atrakcyjnych pomocy naukowych – w tym komputerów, tablic multimedialnych, ciekawych źródeł książkowych, nie tylko uatrakcyjniało zajęcia, ale zachęcało uczestników do dalszej pracy. Uczniowie rozwijali umiejętności niezbędne w XXI wieku. Wykorzystywane przez nauczycieli pomoce sprzyjały rozwojowi myślenia i działania, wyzwalały inicjatywę i inspirowały do twórczych poszukiwań. Ponadto wspomagały kreatywne myślenie, uczyły twórczego rozwiązywania problemów, efektywnej komunikacji, a także kierowania własną edukacją, również przy pomocy osiągnięć technologicznych.

            W sobotnich zajęciach uczniowie udział brali chętnie i z dużym zaangażowaniem. W zakończeniu i podsumowaniu projektu na poszczególnych poziomach udział wzięli również rodzice uczestników, którzy mieli okazję nie tylko zapoznać się z wynikami pracy swoich dzieci, ale i wspólnie pobawić się nauką, rozwiązać zadania czy poobserwować uczniów podczas pracy w grupach, do czego sposobność mają niezbyt często. Była to również okazja do podzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami z nauczycielami prowadzącymi zajęcia pod hasłem „Podróże bliskie i dalekie” w ramach projektu „Matematyka jest wszędzie”.