Pociąg do przyrody i historii

Data: 19 października, 2021

To nazwa nowego projektu Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, w którym wzięli udział uczniowie klasy 1a naszej szkoły. Rano 8 października 2021 wyruszyliśmy pociągiem z Ostrowa do Antonina wraz z przewodnikiem Pawłem T. Dolatą z WTPK. Niektóre dzieci jechały pociągiem po raz pierwszy, więc była to dla nich jeszcze większa atrakcja. W rezerwacie przyrody „Wydymacz” i izbie edukacji przyrodniczo-leśnej „Ogrodówka” Nadleśnictwa Antonin odbyły się zajęcia „Przyrodniczy detektywi”. Pierwszaki widziały m.in. klucz żurawi i rodzinę łabędzi niemych, poznawały lub utrwalały drzewa różnych gatunków, w tym potężny dąb i sosnę – pomniki przyrody, brały udział w zabawach edukacyjnych w „Ogrodówce”, słuchały o historii pałacu i wizytach tu Fryderyka Chopina. Zwiedziły też (większość po raz pierwszy) pałac książąt Radziwiłłów, obejrzały kościół – kaplicę grobową tej rodziny i punkt dyspozycyjny systemu ppoż. Nadleśnictwa Antonin. Zajęcia odbyły się w ramach 284. Ostrowskich Spotkań z Przyrodą.