Płazy i gady oraz ich ochrona

Data: 19 lutego, 2013

Pod takim tytułem odbyła się prelekcja, którą przeprowadził 14 lutego w klasie Ia Krzysztof Kolenda – student biologii na Uniwersytecie Wrocławskim, zajmujący się płazami i gadami, zarówno ich hodowca, jak i badacz. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały opowieści o tych zwierzętach żyjących na terenie Ostrowa oraz jego okolic. Spośród płazów najbardziej spodobały im się żaby moczarowe, których samce w czasie godów przybierają niebieską barwę. Z zapartym tchem obejrzały filmiki, na których nie tylko było widać płazy: kumaka nizinnego oraz różne gatunki żab i ropuch, ale również słychać ich odgłosy.

Z pomocą ilustracji omówiony został cykl rozwojowy płazów, ich budowa oraz przystosowanie do życia zarówno w wodzie (w której odbywają gody oraz składają jaja), jak i na lądzie. Przyrodnik podkreślił konieczność ochrony płazów i ich siedlisk, zarówno ochrony prawnej, jak i czynnej. Jako przykład takich działań przedstawił zdjęcia z ostrowskiej edycji akcji „Sprzątanie świata”. Wielkie wrażenie zrobiła na dzieciach ilość oraz różnorodność śmieci, wyrzucanych przez mieszkańców Ostrowa do stawów we własnym mieście.

Uczniowie klasy Ia doczekali się bardzo sympatycznej oceny prelegenta, który tego samego dnia przesłał maila „Dzieci były i aktywne i bardzo bystre. Szczególnie dużo radości sprawiły mi rysunkami :)”.

Krzysztof Kolenda jest aktywnym członkiem Południowowielkopolskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a zajęcia odbyły się w ramach „Ostrowskich Spotkań z Przyrodą” prowadzonych przez tę grupę we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Aby obserwować i poznawać przyrodę nie musimy wychodzić w teren, wystarczy tylko mieć oczy szeroko otwarte. Przykładem może być nasza obserwacja stada jemiołuszek, które widzieliśmy dzień później z okien naszej biblioteki na drzewach otaczających szkołę.