Piknik służb mundurowych.

Data: 27 maja, 2019

24 maja 2019 roku  w godz. 9.30 – 12.30 na Stanicy harcerskiej „Zielona Polana”, al. Siwego Sokoła 1 można było wziąć udział w pikniku ze służbami mundurowymi „Zostań jednym z nas!” –W tej inicjatywie w ramach preorientacji zawodowych wzięła udział klasa I b integracyjna z wychowawczyniami Lucyną Łukomską i Małgorzatą Monetą –Molską. Pierwszoklasiści  mieli okazję porozmawiać z pracownikami policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służby więziennej. Prezentowane były pojazdy, wyposażenie, umundurowanie. Dzieci mogły przymierzać, doświadczać. Kolejny raz przeszły przypomnienie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, rozwiązywały interaktywny quiz z bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Największa jednak dla nich atrakcją było spotkanie z psem policyjnym, który szkolony jest do wykrywania różnych materiałów, np. wybuchowych.