PIERWSZOKLASIŚCI ŚLUBOWALI

Data: 7 listopada, 2011

Początek roku szkolnego 2011/2012 przyniósł jak zwykle wiele wrażeń i emocji wszystkim uczniom. Jednak najbardziej odczuły to najmłodsze dzieci – pierwszoklasiści. To właśnie oni 7 października 2011 roku mieli swoje wielkie święto – zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Pani Dyrektor Dorota Cieśla rozpoczęła uroczystość przemówieniem, po czym odczytała słowa ślubowania pierwszoklasistów. Następnie obecności zaproszonych gości, rodziców i nauczycieli 87  pierwszaków złożyło uroczyste ślubowanie.

Aktu pasowania dokonała obecna na uroczystości Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Marlena Maląg oraz Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Pan Andrzej Kornaszewski. Dzieci na pamiątkę otrzymały dyplom ślubowania i pióro ufundowane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pana Jarosława Urbaniaka oraz naklejki z symbolami Ostrowa.

Nie zapomniano także o najlepszych uczniach szkoły, którzy w tym dniu wpisali się do pamiątkowej kroniki. W imieniu rodziców – głos zabrały Panie Agnieszka Wojtczak i Katarzyna Dudkiewicz podkreślając wagę tego wydarzenia w życiu ich dzieci, rozpoczynających pierwszy etap edukacji.

Po ślubowaniu wszyscy mieli okazję obejrzeć program artystyczny pt.: „Sto lat i więcej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I” przygotowany  przez wychowawców oraz koleżanki i kolegów z klas III. Po zakończeniu części artystycznej uczniowie klas I wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do swoich klas na słodki poczęstunek.

Od teraz mogą dumnie mówić, że są uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim.