„PIĄTKA” ZNOWU NAJLEPSZA

Data: 20 września, 2016

W minionym tygodniu w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odbyła się Rejonowa Konferencja Opiekunów Szkolnych Kół PCK.  Na spotkaniu podsumowano pracę kół w minionym roku oraz przedstawiono propozycje działań na nowy rok szkolny 2016/2017. W programie konferencji omówione zostały także wyniki Ogólnopolskiej Akcji Polskiego Czerwonego Krzyża „Gorączka Złota” 2016, która miała na celu pozyskanie funduszy na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin najuboższych oraz promocję wolontariatu wśród uczniów. Do akcji przyłączyła się cała społeczność szkolna „Piątki”. Grosiki zbierali członkowie Koła PCK. Szkoła Podstawowa nr 5, która od wielu lat prężnie działa i wspiera Zarząd Rejonowy PCK, uzyskała znakomity wynik i tytuł „Największego Zbieracza Złota”. Wśród ostrowskich szkół podstawowych zebraliśmy najwięcej grosików, co dało łączną kwotę 639,43. Ponadto warto podkreślić, że przedstawiciele koła z naszej szkoły: Gabriela Kempińska i Wiktoria Kaźmierowska z klasy VI d zostały wyróżnione przez Zarząd PCK za wzorową pracę i działalność w Rejonowej Radzie Młodzieżowej PCK. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do szkolnej zbiórki grosików i wzięli udział  w akcji charytatywnej zorganizowanej na potrzeby drugiego człowieka.