Piątka w Wielkiej Brytanii

Data: 28 stycznia, 2018

Szkoła Podstawowa nr 5 uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach. Pierwszy z nich to „Healthy Minds of Europe”. Głównym celem tego projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach i na różnych płaszczyznach, między innymi: nowoczesna technologia i jej wpływ na codzienne życie człowieka, nawyki żywieniowe oraz ich transformacja na przestrzeni lat oraz aktywność fizyczna i jej znaczenie. Poprzez szereg zaplanowanych zadań zachęcamy nie tylko do zdrowego odżywiania i aktywnego spędzania wolnego czasu, ale również do refleksji nad zachowaniem, bowiem “zdrowa szkoła”, to nie tylko szkoła zdrowa fizycznie, ale i przyjazna, wolna od agresji, otwarta na problemy i pomocna w każdej sytuacji. Co więcej, dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie poznają bliżej tradycje krajów partnerskich. Chcemy pokazać uczniom, rodzicom oraz społeczności lokalnej istotę zdrowego odżywiania i ważności aktywności fizycznej w naszym życiu oraz korzyści płynących z takich postaw.

Drugi projekt „Culture against failure at school” skupia uczniów z rodzin dysfunkcyjnych , mających trudności w nauce. Często tacy uczniowie mają bardzo ograniczone możliwości poszerzania wiedzy, podróżowania czy samokształcenia i rozwoju. Ponadto, poziom ich wiedzy ogólnej i kompetencji językowych również nie jest wysoki, posiadają słabe umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, brak im motywacji do nauki i szybko się poddają, gdy napotykają wszelkiego rodzaju trudności, jakie czekają na nich w szkolnej rzeczywistości. Dlatego działania projektowe mają na celu wzbudzić zainteresowanie otaczającym światem, ukształtować pozytywne nastawienie i podnieść motywację tych uczniów angażując ich w ambitne zadania oparte na partnerstwie, kulturze i kreatywności. Poprzez aktywny udział w pracach projektowych, warsztatach i obozach oraz dzięki osobistemu zaangażowaniu w projekt uczestnicy będą mieli możliwość rozwoju umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności językowych. Dodatkowo, nauczą się jak pracować w zespole, a co najważniejsze odzyskają pewność siebie oraz poczucie własnej wartości.

Szkoła w obu projektach współpracuje z dwunastoma szkołami z całej Europy. W styczniu nauczyciele z Piątki brali udział w szkoleniu w Wielkiej Brytanii, którego tematyką było wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji. Tydzień owocnej pracy, wykłady oraz warsztaty pozwoliły zdobyć wiedzę na temat wykorzystania nowych programów w pracy z uczniem. Nabyte umiejętności zostaną włączone do pracy szkoły po wcześniejszym przeszkoleniu rady pedagogicznej  i zaprezentowaniu uczniom przez uczestników szkolenia.