PCK od 100 lat wszędzie i dla wszystkich – medal i wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej nr 5

Data: 25 czerwca, 2019

Rok 2019 to ważny czas w historii Polskiego Czerwonego Krzyża związany z obchodami 100-lecia organizacji na ziemi ostrowskiej. Pod koniec maja opiekunowie i członkowie Szkolnych Kół PCK, zaproszeni goście oraz Poczty Sztandarowe szkół wzięły udział w przemarszu ulicami miasta. Na ostrowskim rynku po wciągnięciu czerwonokrzyskiej flagi na maszt przy ratuszu nastąpił akt ślubowania reprezentantów różnych pokoleń na sztandar PCK oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową zasłużonego działacza Stefana Rowińskiego w obecności przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu. Mszą Świętą koncelebrowaną w Konkatedrze w intencji pracowników, działaczy, wolontariuszy PCK oraz mieszkańców zakończono niedzielną uroczystość.  
Z kolei w poniedziałek 17 czerwca w sali widowiskowej Ostrowskiego Centrum Kultury odbył się koncert jubileuszowy PCK od 100 lat wszędzie i dla wszystkich. Gospodarzem uroczystości był Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowie Wielkopolskim Pan Wojciech Walenciak, który przypomniał wszystkim zebranym historię PCK. O bieżących inicjatywach i aktywnościach mówił Pan Edmund Siwek, wieloletni kierownik Biura Zarządu Rejonowego PCK w naszym mieście. Następnie wyróżniono wszystkich darczyńców indywidualnych, szkoły oraz instytucje za pomoc wszystkim potrzebującym. Szkole Podstawowej nr 5 został nadany Medal 100-lecia PCK i wyróżnienie dla Pani Doroty Cieśli, Dyrektora Szkoły za wieloletnie i efektywne wsparcie działań Polskiego Czerwonego Krzyża. Kapituła Odznaki Honorowej wyróżniła również Panią Monikę Wawrzyniak, opiekuna SK PCK w SP 5, Odznaką Honorową PCK III stopnia za aktywną i systematyczną pracę w formie wolontariatu w ramach działalności Szkolnego Koła.   Uroczystość uświetniły wspaniałe występy wokalne oraz taneczne uczniów.