PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Data: 2 grudnia, 2015

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana,
 albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.
J. Lelewel

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  uczciliśmy w naszej szkole  licznymi imprezami i konkursami. Celem całej akcji było wyeksponowanie roli  biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, zwrócenie uwagi na korzyści płynące z czytania oraz zachęcenie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki. Uroczystości obchodów odbywały się w dniach od 26 do 30 października 2015 roku.

„Dużo czytam, dużo wiem” mini konkurs z wiedzy o książce i literaturze, odbywał się 26 października na przerwach w bibliotece.

Ciekawość rośnie w miarę czytania- świąteczne wspólne czytanie- uczniowie sami wybierali osobę, która czytała wybraną książkę na wybranych lekcjach.

“Mój ulubiony bohater książkowy” ogłoszono konkurs plastyczny dla klas II i III.

„Współtworzenie koktajlu bajkowego”- czytanie bajek w klasach na  wybranych lekcjach. Na zakończenie zajęć utworzono  galerię pięknych prac plastycznych powstałych podczas zajęć.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

My, uczniowie pierwszej klasy

Tobie książko,  przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy,

Krzywdy zrobić Ci  nie damy.

Obowiązków  czytelnika

Będziemy przestrzegać  pilnie

I  z twych rad i twych mądrości

Korzystać od dziś usilnie.

Przyrzekamy!

Takimi słowami uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika.

DSCN0086

Wcześniej pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, podczas których zapoznali się z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz ze szkolnym księgozbiorem.

Uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się 2,3,4,5  listopada 2015 r. Przygotowali ją uczniowie z Koła Miłośników Ksiązki, którzy z tej okazji zaprezentowali inscenizację pt. „Przychodnia Baśniowców. W ten sposób wprowadzili swych młodszych kolegów w poczet czytelników biblioteki szkolnej i w czekający na nich świat książek.

Pierwszoklasiści mieli również okazję do wykazania się wiedzą ze znajomości bajek i baśni. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał pamiątkę w postaci zakładki do książki.