PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Data: 14 listopada, 2018

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana,
 albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.
J. Lelewel

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  uczciliśmy w naszej szkole  licznymi imprezami i konkursami. Celem całej akcji było wyeksponowanie roli  biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, zwrócenie uwagi na korzyści płynące z czytania oraz zachęcenie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki. Poniżej prezentujemy harmonogram obchodów w Szkole Podstawowej nr 5.

23-31 października 2018 r.:  

  1. Maraton czytelniczy z wybraną książką Adama Bahdaja.- 23.10.2018 r.
  2. „Dużo czytam, dużo wiem- mini konkurs czytelniczy z wiedzy o książce i literaturze

(25 października) .

  1. Ciekawość rośnie w miarę czytania- świąteczne wspólne czytanie.
  1. Konkurs czytelniczy- Czytelnik Października 2018 r. klas II- III; IV-VII
  2. Pasowanie na czytelnika uczniów z klas pierwszych
  3. Wycieczki klas do Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

MARATON CZYTELNICZY

23 października w czytelni biblioteki szkolnej odbył się maraton czytelniczy w ramach projektu „Czytanie to frajda”. Przez cztery godziny lekcyjne uczniowie czytali i słuchali książkę Adama Bahdaja „Wakacje z duchami” z okazji 100. Rocznicy urodzin autora. Główny cel akcji to propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko, przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobi Ci  nie damy.

Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie

 i z twych rad i twych mądrości korzystać od dziś usilnie! Przyrzekamy!

Takimi słowami uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika. Wcześniej pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, podczas których zapoznali się z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz ze szkolnym księgozbiorem. Uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się 27 października 2018 r. Przygotowali ją uczniowie z Koła Miłośników Książki, którzy z tej okazji zaprezentowali inscenizację pt. „Stan chorobowy. W ten sposób wprowadzili swych młodszych kolegów w poczet czytelników biblioteki szkolnej i w czekający na nich świat książek. Pierwszoklasiści mieli również okazję do wykazania się wiedzą ze znajomości bajek i baśni. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki.

BAJKOTERAPIA

„Jak należy się zachowywać wobec innych” to temat kolejnych zajęć z bajkoterapii, w których wzięła udział  klasa II b, uczniowie wysłuchali  bajki terapeutycznej

  1. „Bajka o niedźwiadku kłopotku”. Dobór utworu nie był przypadkowy. Miał on na celu wprowadzenie pożądanych zmian w nieodpowiednim zachowaniu uczniów. Spotkanie rozpoczęło się od zabawy powitanki, następnie dzieci wysłuchały bajki. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania. Uczestnicy spotkania z pomocą nauczyciela ustalili zasady kodeksu dobrego zachowania.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

31 października 2018 r. uczniowie klasy VI d wraz z nauczycielem języka polskiego

  1. Katarzyną Łukaszewską wzięli udział w wycieczce do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Celem zajęć było poznanie sieci bibliotek w kraju. Podczas zajęć słuchacze poznali zasady wypożyczania i funkcjonowania biblioteki pedagogicznej . Uczniowie mieli okazję zwiedzić wszystkie pomieszczenia tego niezwykłego miejsca. Z uwagą słuchali przewodnika i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.