PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Data: 6 listopada, 2017

Pod hasłem: Książka nas łączy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych  uczciliśmy w naszej szkole  licznymi imprezami i konkursami. Celem całej akcji było wyeksponowanie roli  biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, zwrócenie uwagi na korzyści płynące z czytania oraz zachęcenie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki. Poniżej prezentujemy harmonogram obchodów w Szkole Podstawowej nr 5.

październik 2017 r.:  

  1. Urodziny Kubusia Puchatka 14.10.2017 r.
  2. Głośne czytanie fragmentów z książek przez uczniów z Koła Miłośników Książki.-24.10.2017r.
  1. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas II, III – na najciekawszy rysunek promujący twórczość Wandy Chotomskiej.
  1. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas IV, V – na najciekawszą pracę do książki „Nowe przygody Mikołajka”.
  2. Pasowanie na czytelnika uczniów z klas pierwszych.
  3. Na każdej przerwie mini konkurs literacki “Czytam więc wiem”.
  1. Zajęcia z bajkoterapii w klasach drugich.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko, przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy , krzywdy zrobi Ci  nie damy.

Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie

 i z twych rad i twych mądrości korzystać od dziś usilnie! Przyrzekamy !

Takimi słowami uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika. Wcześniej pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, podczas których zapoznali się z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz ze szkolnym księgozbiorem. Uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się w bibliotece szkolnej  30, 31 października 2017 r. Uczniowie z Koła Miłośników Książki, zaprezentowali przed młodszymi koleżankami i kolegami inscenizację do wiersza Jana Brzechwy pt. „Sójka”. Wprowadzili młodszych uczniów w  poczet czytelników biblioteki szkolnej i w czekający na nich świat książek. Pierwszoklasiści mieli również okazję do obejrzenia wystawy i wypożyczenia  książek zakupionych do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki.