PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Data: 9 listopada, 2016

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana,
albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana.
J. Lelewel

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych uczciliśmy w naszej szkole licznymi imprezami i konkursami. Celem całej akcji było wyeksponowanie roli biblioteki jako szczególnego miejsca w szkole, zwrócenie uwagi na korzyści płynące z czytania oraz zachęcenie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki. Poniżej prezentujemy harmonogram obchodów w Szkole Podstawowej nr 5.

24-28 października 2016 r.:

  1. Głośne czytanie fragmentów z książek przez uczniów z Koła miłośników książki – 24.10.2016r.
  2. Przeprowadzenie debaty wśród uczniów „Książka naszym przyjacielem”.
  3. Ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas IV-VI – na najciekawszy rysunek promujący książkę pt. „W pustyni i w puszczy”.
  1. Ogłoszenie konkursu literackiego dla klas II, III „Moje zakończenie” na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.
  2. Pasowanie na czytelnika uczniów z klas pierwszych.
  3. Na każdej przerwie mini konkurs literacki “Czytam więc wiem”.
  1. Zajęcia z bajkoterapii w klasach drugich.
  2. Kiermasz zakładek do książek wykonanych przezI. Szwarczyńską.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

My uczniowie pierwszej klasy, Tobie Książko, przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy, krzywdy zrobi Ci  nie damy.

Obowiązków czytelnika będziemy przestrzegać pilnie

 i z twych rad i twych mądrości korzystać od dziś usilnie! Przyrzekamy !

Takimi słowami uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na czytelnika. Wcześniej pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, podczas których zapoznali się z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz ze szkolnym księgozbiorem. Uroczystość pasowania na czytelnika odbyła się 27 października 2016 r. Przygotowali ją uczniowie z Koła Miłośników Książki, którzy z tej okazji zaprezentowali inscenizację pt. „Sójka. W ten sposób wprowadzili swych młodszych kolegów w poczet czytelników biblioteki szkolnej i w czekający na nich świat książek. Pierwszoklasiści mieli również okazję do wykazania się wiedzą ze znajomości bajek i baśni. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki.

 

„Każdy z nas jest ważny” to temat kolejnych zajęć z bajkoterapii, w których udział wzięły klasy II a ,II b, II c. II d, II e, II f i III a, uczniowie wysłuchali  bajki terapeutycznej „Bajka o pszczółce” autor: Anna Grodzka. Dobór utworu nie był przypadkowy. Miał on na celu wspieranie w dzieciach poczucia własnej wartości, budowanie poczucia bycia ważnym, podnoszenie wiary w siebie, uświadomienie sobie własnych przymiotów. Nasze spotkanie rozpoczęło się od zabawy powitanki, następnie dzieci spośród rozłożonych obrazków przedstawiających różne zwierzęta wybrały to zwierzę, które przypomina ich cechy charakteru- wady lub zalety. Następnie dzieci wysłuchały bajki. Uczniowie odpowiadali na zadane pytania przez nauczycielkę dotyczące wysłuchanego opowiadania. Była zabawa „Dary dwóch wróżek” – dz. zastanawiały się w czym są najlepsze. Nauczycielka rozłożyła różne obrazki, spośród których dzieci wybrały dwa – dary dwóch wróżek. Po wyborze po kolei każdy je prezentował. Nasze spotkanie zakończyło kolorowaniem obrazka „Moje zwierzątko”- z którym dzieci identyfikowały się podczas pierwszej zabawy. Oczywiście nie obyło się bez wspólnych zdjęć.