OSTROWSKI FESTIWAL SPORTU

Data: 26 września, 2013

25 września w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Festiwal Sportu. W imprezie udział wzięło blisko 30 klubów reprezentujących 20 dyscyplin sportowych. Ideą tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie w jednym miejscu przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz stowarzyszenia organizujące zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki swojej oferty mieszkańcom naszego miasta. W tych minitargach wziął udział Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” działający przy Szkole Podstawowej nr 5. Na przygotowanych specjalnie na tę okazję stoiskach UKS przedstawił bogatą kolekcję pucharów i medali zdobytych na różnych imprezach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Uczestnicy festiwalu mieli okazję również obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą zakresu działalności klubu. „Piątka” zaprezentowała także trening pokazowy z udziałem swoich zawodników.