Opłata za obiady – WAŻNE!!

Data: 25 listopada, 2018

Szanowni Państwo!

       Wpłaty za obiad należy dokonywać na rachunek BOŚ o/Ostrów Wielkopolski

Nr 54 1540 1173 2001 4000 3043 0001

Tytuł wpłaty: abonament za obiad w miesiącu …………………….. imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Po dokonaniu w/w wpłaty należy dostarczyć jej potwierdzenie do intendenta szkoły. Przypominamy, iż cena obiadu w abonamencie wynosi 5,50 zł a jednorazowego 6,00 zł.

Istnieje również możliwość wykupienia kilku obiadów jednorazowych na jeden miesiąc.

INFORMACJA W SPRAWIE PRZELEWÓW ZA OBIADY STYCZNIOWE

W miesiącu grudniu proszę nie dokonywać wpłat za obiady styczniowe.

WPŁATY ZA OBIADY STYCZNIOWE PROSZĘ REALIZOWAĆ OD 02.01.2019 r.