Olimpiada sportowa “Powitanie wiosny”

Data: 25 marca, 2012

W sobotę 24 marca 2012 r. klasy I, II i III powitały wiosnę podczas olimpiady sportowej. Uroczystość rozpoczęła się od wniesienia przez dzieci flagi olimpijskiej i zapalenia znicza olimpijskiego.

Pani wicedyrektor Donata Malinowska powitała zebranych i zachęciła do wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji.

Przed olimpiadą uczniowie mieli wykonać wiosenne nakrycie głowy, plakat oraz ułożyć rymowankę i hasło o tematyce wiosennej. Prace uczniowie prezentowali podczas olimpiady. W licznych konkurencjach sportowych brali udział wszyscy uczniowie. Nad całością wesołej i udanej imprezy czuwała pani dyrektor Dorota Cieśla i nauczyciele.