Obserwacje żubrów na stronie http://www.lasy.gov.pl/zubr

Data: 27 stycznia, 2014

Uczniowie klasy IIa wraz z wychowawczynią Beatą Olszak już od kilku tygodni z wielkim zainteresowaniem obserwują żubry na polanie w Puszczy Białowieskiej za pomocą kamery internetowej. Oprócz żubrów przed kamerą zjawiają się sarny, dziki, a także ptaki: trznadle, dzwońce, mazurki.

Do południa obraz z kamery pokazuje różne gatunki ptaków korzystających z zawieszonych przez leśników kulek tłuszczowych. Widzieliśmy już: sikory bogatki, modraszki, mazurki, kowaliki, sójki oraz dzięcioła.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia ich losów na stronie http://www.lasy.gov.pl/zubr.

Naprawdę warto:)!

Efektem obserwacji są prace wykonane przez dzieci w programie Paint na zajęciach z edukacji komputerowej. Przedstawiają one żubry i nie tylko.