OBIADY

Data: 5 września, 2023

Abonament obiadowy w miesiącu wrześniu 2023 wynosi :

15 x 8,00 zł = 120,00 zł

 

Płatność od 07.09.2023r. do 12.09.2023r.

 

Jednorazowy obiad – 9zł.

 

Proszę o terminową wpłatę i dostarczenie potwierdzeń płatności (osobiście lub email : intendent@sp5.net.pl)

 

Obiady wydawane od godz. 11.30 do godz. 14.40