Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Szreniawie

Data: 19 kwietnia, 2016

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolnego w Szreniawie wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz Prywatną Szkołą Podstawową Mieszko w Poznaniu zorganizowało 15 i 16.04. br. dla dzieci i młodzieży Festyn Historyczny, przebiegający pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, „Od Mieszka I, do….”. W pierwszym dniu festynu uczestniczyli także uczniowie naszej szkoły, Koła historycznego klas IV-VI oraz klas I-III, zaproszeni przez organizatorów na podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Narodziny Polski”. Dzieci odniosły duży sukces, zdobywając w kategorii klas I-III nagrodę oraz siedem wyróżnień. Mieliśmy przyjemność obejrzeć przedstawienia historyczne, wystawę „Św. Izydor wołkami orze …”, wystawy stałe muzeum, stanowiska zwierząt hodowlanych. Dzieci brały udział w grach i zabawach sportowych, w nauce tańca średniowiecznego, zajęciach plastycznych, pokazach dawnego rzemiosła: garncarstwo, wikliniarstwo, tkactwo, farbiarstwo, itp.

Ponadto, w roku 1050 rocznicy Chrztu Mieszka I – Chrztu Polski – Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wraz z Prywatną Szkołą Podstawową MIESZKO w Poznaniu zainicjowały podpisanie Porozumienia pomiędzy szkołami wszystkich typów, które łączy wspólna postać patrona – pierwszego historycznego władcy Polski – Księcia Mieszka I. Celem Porozumienia jest współpraca szkół w zakresie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, m. in. poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i studentów, rozwijanie nawyków związanych z krajoznawstwem i zdrowym stylem życia, umiłowanie przyrody, propagowanie znajomości dziejów „Małej Ojczyzny”, budzenie świadomości i  dumy narodowej.

Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie „Narodziny Polski”:

Nagroda :

– Oliwia Komorska kl. I b, opiekun: Lucyna Łukomska, Małgorzata Moneta-Molska.

Wyróżnienia:

– Maja Skoczyńska kl. I a, opiekun: Beata Olszak,

– Antonina Jurek kl. I b, opiekun: Lucyna Łukomska, Małgorzata Moneta-Molska,

Wiktoria Miecznik kl. I b, opiekun: Lucyna Łukomska, Małgorzata Moneta-Molska,

– Aleksandra Pawlak kl. I d, opiekun: Anna Karpińska,

– Jan Prymas kl. II c, opiekun: Anna Roszak,

– Maja Pądel kl. III c, opiekun: Mariola Tomańska,

– Gabriela Bera kl. III d, opiekun: Małgorzata Jędrzejak.