Nasze pierwsze konkursy – Halo, Halo! Tu, sześciolatki

Data: 18 listopada, 2013

W czasie październikowego i listopadowego „Spotkania ze sztuką’, uczniowie klasy I a przygotowywali prace, aby wziąć udział w pierwszych konkursach plastycznych. Wykonanie prac poprzedzone było wprowadzeniem do tematów konkursów. Pierwszy z nich dotyczył „Znaczenia bobrów przyrodzie”, drugi natomiast bohaterów literackich w twórczości dla dzieci w utworach Juliana Tuwima. Korzystaliśmy ze zbiorów biblioteki szkolnej: albumów, atlasów, folderów, zdjęć oraz własnych doświadczeń. Potem mali autorzy uruchomili wyobraźnię. Powstały ciekawe, barwne i niepowtarzalne prace, które, mamy nadzieję, zainteresują komisje oceniające wytwory dzieci. Było sporo frajdy i radości z efektów twórczego działania.