Nabici w butelkę

Data: 4 maja, 2015

W poniedziałek 4 maja klasę IIIa odwiedzili goście. Byli nimi Krzysztof Kolenda – doktorant na Wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Klaudia Kurczaba i Magdalena Kulesza –absolwentki naszej szkoły, obecnie uczennice II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

„Nabici w butelkę, czyli jak śmieci wpływają na bioróżnorodność lasów” to tytuł projektu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II LO w Ostrowie Wielkopolskim, który stał się laureatem konkursu grantowego “Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK.

Nasi prelegenci przybliżyli dzieciom tematykę związaną z działalnością człowieka oraz jego wpływem na degradację środowiska przyrodniczego. Pan Krzysztof, korzystając ze zdjęć własnego autorstwa, ukazał skutki, jaki przynosi osuszanie małych zbiorników wodnych, jak zanieczyszczenie środowiska niszczy niektóre organizmy żywe, oraz w jaki sposób każdy z nas może pomóc chronić lokalną przyrodę.

Klaudia oraz Magda opowiedziały o przebiegu projektu oraz przybliżyły dzieciom gatunki zwierząt, które zostały znalezione martwe lub żywe, w porzuconych przez ludzi butelkach. Przeważały bezkręgowce, w tym m.in. owady, pająki i ślimaki. Najliczniejszymi owadami były żuki leśne i wiosenne, chrząszcze z rodziny omarlicowatych, oraz objęte ochroną gatunkową biegacze, a wśród ssaków mysz polna, mysz leśna, nornica ruda, nornica bura oraz chroniona ryjówka aksamitna.

Konsekwencją zebranych okazów było stworzenie gablot edukacyjnych, które zostały zaprezentowane dzieciom podczas prelekcji.

Na zakończenie spotkania uczniowie klasy IIIa obdarowali gości figurkami własnego autorstwa – żabkami oraz boćkami, natomiast pan Krzysztof podarował każdemu z nas długopis z logotypem projektu.

Myślę, że spotkanie uświadomiło dzieciom konieczność troski o otaczającą nas przyrodę oraz przybliżyło skutki niewłaściwego wobec niej postępowania.