Nabici w butelkę

Data: 19 września, 2017

W piątek 15 września klasę IIIa odwiedzili goście. Byli nimi Krzysztof Kolenda – doktorant IV roku w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Natalia Kuśmierek – doktorantka II roku tej samej uczelni. Nasze spotkanie przypadło w 24. edycję akcji „Sprzątania świata” i  świetnie  skorelowało się z tematem prelekcji.

„Nabici w butelkę, czyli jak śmieci wpływają na bioróżnorodność lasów” to tytuł projektu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II LO w Ostrowie Wielkopolskim, który był laureatem konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK w 2015 roku.

Nasi prelegenci przybliżyli dzieciom tematykę związaną z działalnością człowieka oraz jego wpływem na degradację środowiska przyrodniczego. Pan Krzysztof, korzystając ze zdjęć własnego autorstwa, ukazał skutki, jaki przynosi osuszanie małych zbiorników wodnych, jak zanieczyszczenie środowiska niszczy niektóre organizmy żywe, oraz w jaki sposób każdy z nas może pomóc chronić lokalną przyrodę.

Wraz z panią Natalią przybliżyli dzieciom gatunki zwierząt, które zostały znalezione martwe lub żywe, w porzuconych przez ludzi butelkach. Przeważały bezkręgowce, w tym m.in. owady, pająki i ślimaki. Najliczniejszymi owadami były żuki leśne i wiosenne, chrząszcze z rodziny omarlicowatych, oraz objęte ochroną gatunkową biegacze, a wśród ssaków mysz polna, mysz leśna, nornica ruda, nornica bura oraz chroniona ryjówka aksamitna. Konsekwencją zebranych okazów było stworzenie gablot edukacyjnych, które zostały zaprezentowane dzieciom podczas prelekcji.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, podczas których dzieci miały za zadanie opróżnić przyniesione przez gości butelki, ze znajdujących się wewnątrz martwych zwierząt. Na opróżnionych pięć butelek przypadło ich aż 95, wśród nich znalazły jeszcze żywe, które pani Natalia wypuściła na wolność. I tak ze ślimaków były wstężyki i świdrzyki, poza tym  chrząszcze biegacze, ryjkowce, żuki leśne, znaleziono również równonogi, zaleszczotki, dwuparce oraz mrówki.

Na zakończenie spotkania uczniowie klasy IIIa obdarowali gości ilustracjami własnego autorstwa, które bardzo przypadły im do gustu.

Myślę, że spotkanie uświadomiło dzieciom konieczność troski o otaczającą nas przyrodę oraz przybliżyło skutki niewłaściwego wobec niej postępowania.