„Na wielkanocnym stole”

Data: 28 marca, 2018

W dniach 27, 28 marca 2018 roku, w ramach zajęć z bajkoterapii, w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 5 odbyły się lekcje biblioteczne, w klasach pierwszych. Celem  było poznanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi, kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na określony temat, wdrażanie do zachowania zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. Podczas zajęć uczniowie wysłuchali wiersza Ewy Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”, wypowiadali się na temat świątecznego zwyczaju- dzielenia się jajkiem. Rozmawiali o właściwym zachowaniu się w drugi dzień świąt – śmigus-dyngus. Uczestniczyli w różnych zabawach, dramie, rozwiązywali zagadki, wykonywali karty pracy. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, uczniowie byli bardzo kreatywni.