Międzyszkolny Konkurs „Jestem bezpieczny na drodze”

Data: 21 maja, 2017

W dniu 10 maja br. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 uczestniczyli w Międzyszkolnym Konkursie dla klas III pt. „Jestem bezpieczny na drodze” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:

Borys Kubacki – klasa III c,

Adam Olejnik – klasa III c,

Natan Sobczak – klasa III a

Celem  konkursu było utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z dróg przez dzieci w młodszym wieku szkolnym w oparciu o treści kształcenia zintegrowanego oraz znajomość ogólna przepisów ruchu drogowego.

W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test z uwzględnieniem treści wychowania komunikacyjnego oraz odpowiadali ustnie na losowo wybrane pytania. W części praktycznej interpretowali konkretne sytuacje dotyczące zachowania się w ruchu drogowym; znajomością podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy; znajomością znaków drogowych. W części sprawnościowej zmagali się z jazdą na rowerze po torze przeszkód.

Do konkursu uczniów  przygotowały: M. Szymkowiak i A. Krawiec.