“Marsz Milczenia”

Data: 1 grudnia, 2011

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z HIV/AIDS. W ramach kampanii Polskiego Czerwonego Krzyża  Prawda o AIDS – przekaż ją dalej! członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem Moniką Wawrzyniak wzięli udział w symbolicznym „Marszu Milczenia” ulicami miasta. Młodzi ludzie wyruszyli z ulicy Sukienniczej, a następnie ulicami Kolejową i Wrocławską przemaszerowali na ostrowski rynek, gdzie przed ratuszem przedstawicielka młodzieży czerwonokrzyskiej odczytała odezwę do całego społeczeństwa,  w której wspomniała, że w naszym kraju jest ponad 30 tysięcy nosicieli wirusa HIV, dlatego akcje takie  jak „Marsz Milczenia” mają przypominać młodym ludziom o śmiertelnym zagrożeniu jakim jest AIDS. Uczniowie zabrali ze sobą czerwone znicze, z których utworzyli  symboliczną wstążeczkę na znak tolerancji dla chorych na HIV/AIDS.