Marcelina Głowacka laureatką Międzyszkolnego Konkursu Angielskiego.

Data: 14 kwietnia, 2016

13 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział uczniowie z większości ostrowskich szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Nowacka (VIc), Marcelina Głowacka(VId),oraz Marcin Śron (VIc).

Konkurs składał się z dwóch etapów:  szkolnego oraz międzyszkolnego. Etap międzyszkolny, przygotowany m.in przez p. Annę Lesiczka miał formę pisemną i sprawdzał kluczowe umiejętności językowe, czyli: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz rozumienie tekstów pisanych.

Członkowie niezależnej komisji konkursowej powołani przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 wyłonili 3 laureatów, którzy otrzymali nagrody i dyplomy. Zaszczytne I miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Marcelina Głowacka. II miejsce zajęła  Magdalena Woźniak z SP 6, natomiast III miejsce Amadeusz Laskowski z SP 9. Nasi dwaj pozostali uczniowie, czyli Oliwia Nowacka i Marcin Śron, także zaprezentowali wysoki poziom i duże umiejętności językowe. Serdecznie dziękuję za udział, a Marcelinie gratuluję zwycięstwa!

Agnieszka Gabrysiak