„Lubię to, co robię” innowacja pedagogiczna

Data: 22 czerwca, 2023

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole oraz w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie wśród uczniów klas integracyjnych I i II etapu edukacyjnego była realizowana innowacja pedagogiczna „Lubię to, co robię”. Grupa uczestników liczyła 9 osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 
Głównym założeniem innowacji było stworzenie uczniom z niepełnosprawnościami szansy odniesienia sukcesu, umożliwienie im kontaktu z innymi osobami, które mają podobne zainteresowania, jak również pokonanie trudności i ograniczeń w kontaktach rówieśniczych. Ponadto innowacja umożliwiła uczniom wszechstronny rozwój oraz doskonalenie umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 
Zajęcia zorganizowane w ramach innowacji oparte były głównie na aktywnych działaniach uczniów, jak i prowadzących. Uczestnicy mieli możliwość pokazania swoich pasji i zainteresowań. Końcowe efekty zostały zaprezentowane podczas spotkania inaugurującego wcześniejsze prace. Istotnym punktem innowacji było usprawnianie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, zwłaszcza w kontaktach z nowo poznanymi uczniami, a także uświadamianie mocnych stron i korzyści, jakie płyną z wysokiej samooceny. Zajęcia służyły przede wszystkim ułatwieniu nawiązania kontaktów z innymi za pośrednictwem technologii komputerowej, a także umocnieniu relacji rówieśniczych oraz podwyższaniu własnej wartości.
 
Wszystkie działania podjęte w ramach innowacji przyniosły zadawalające efekty, które pozwoliły uczestnikom odnieść sukces. Uczniowie nie tylko pozyskali nowe kompetencje, ale również doskonalili nabyte już umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.