,,Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”

Data: 29 czerwca, 2021

Taki tytuł nosi projekt realizowany w II półroczu przez klasę 4a opracowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Fundacja Uniwersytet Dzieci działa non-profit na rzecz pozytywnej zmiany edukacji. Zachęca dzieci do rozwoju i poznawania świata, wspierając edukację w szkołach podstawowych. Od 2007 roku realizuje nowoczesny program edukacyjny oparty na dziecięcej ciekawości i pasji. Jej misją jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać. Udział w tym przedsięwzięciu pozwolił dzieciom doskonalić pracę w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. Cykl 8 lekcji w ramach projektu dostarczył uczniom wiele radości i pozwolił zintegrować grupę.Większość lekcji poprzedzona była krótkim filmem,który wprowadzał w poruszaną tematykę. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli również w wykładzie dr Wojciecha Glaca,, Jak pracuje mózg?”.

W przyszłym roku szkolnym zostanie zrealizowany w klasie inny projekt, który umożliwi wszechstronny rozwój uczniów.