Lekcje muzealne w Muzeum Miasta Ostrowa

Data: 25 czerwca, 2012

W czerwcu, klasy czwarte w ramach ścieżki regionalnej uczestniczyły w lekcjach muzealnych w Muzeum Miasta Ostrowa. Były to zajęcia dotyczące źródeł historycznych oraz wielkopolskiej gwary.

Lekcja stanowiła powtórzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej w szkole, a uczniowie oprócz zapoznania się podstawową klasyfikacją i terminologią mieli okazję wziąć do ręki przedmioty opatrzone zwykle etykietką „Nie dotykać eksponatów!”. Zajęcia przybliżyły pracę muzealnika, którego wstępnym zadaniem podczas pozyskiwania zbiorów jest rozpoznanie, określenie wieku obiektu, opis jego wyglądu i przeznaczenia.

 Zajęcia z gwary w przystępny, żartobliwy sposób porównywały dawną i obecną mowę potoczną ostrowian, ponadto objaśniały historyczne formy ostrowskiej gwary. Dla dzieci uczących się języka niemieckiego jest to doskonałe ćwiczenie w rozpoznawaniu wpływu tegoż języka na słownictwo i stylistykę naszej wielkopolskiej mowy.