LEKCJA W PARKU KLAS IA i IC

Data: 11 października, 2014

25 września klasa Ia i Ic wybrały się na lekcję do Parku Miejskiego na poszukiwanie jesieni. Dzieci zaopatrzone w lornetki, lupy, notatniki i woreczki na jesienne skarby dokonywały obserwacji. Rozróżniały   drzewa i krzewy, przyporządkowywały im owoce.  Na drzewach zauważyły budki lęgowe. Nad stawem spotkały kaczki. Uczyły się odróżniać po upierzeniu samca od samicy. Poznały środowisko, w którym te ptaki żyją. Słuchały dźwięków przyrody, poczuły zapach jesieni, zbierały liście, kasztany, żołędzie i  inne dary jesieni, które wykorzystają  na zajęciach plastycznych. Lekcja w terenie była dla dzieci innym doświadczeniem, bardzo interesującym, inspirującym do codziennych obserwacji.