Lekcja otwarta dla rodziców sześciolatków

Data: 26 maja, 2013

Dnia 23 maja w klasie Ia, w której wychowawczynią jest Beata Olszak, odbyła się lekcja otwarta dla rodziców sześciolatków, którzy od września 2013 roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Na zajęcie zaproszona została również pani dyrektor Dorota Cieśla, mamy uczniów z klasy Ia – Emilia Cieszyńska, Agnieszka Herbik, Monika Szymczak oraz Irena Treska – przyszła wychowawczyni sześciolatków. Zajęcie przeprowadzone zostało w ramach kampanii społecznej „Mam 6 lat – idę do szkoły”, nad którą patronat sprawuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak.

Zaproszeni goście mieli okazję zaobserwować, w jaki sposób pracuje się z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej. Wychowawczyni wykorzystała szereg metod aktywnych, m.in.: wizualizację, grę dydaktyczną w formie krzyżówki, zabawę integrującą, zabawę ruchową z elementami dramy, elementy pracy w małych grupach, wykreślankę literową, mapę mentalną w kształcie słoneczka. Podczas zajęcia prowadząca wyzwalała u dzieci aktywność twórczą w sferze ruchowej, muzycznej oraz werbalnej. Dzieci pracowały bardzo aktywnie, świetnie radziły sobie z niełatwą pracą w grupach, wykazały się umiejętnością czytania, logicznego rozumowania oraz wyciągania wniosków.

Na zakończenie usłyszeliśmy wiele ciepłych słów od pani dyrektor Doroty Cieśli, która podziękowała dzieciom za twórczą i pełną zaangażowania pracę.