Lekcja biblioteczna w bibliotece publicznej

Data: 13 maja, 2017

W miesiącu kwietniu uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 5 uczestniczyli w wycieczce do Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim (filia dla dzieci i młodzieży).

Celem lekcji było poznanie zasad i organizacji funkcjonowania Biblioteki Publicznej, oraz współpraca biblioteki szkolnej  z innymi bibliotekami. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z  regulaminem  biblioteki , zasadami udostępniania i poszukiwania książek. Poznali działania Biblioteki Publicznej skierowane na rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej: konkursy biblioteczne, czytelnicze, plastyczne i inne. Uczniowie z uwagą słuchali Pań, odpowiadali na zadawane pytania . Rozwiązywali krzyżówkę do tekstu „Książka dawniej i dziś”. Na zaczarowanym dywanie bawili się w przeróżne gry ruchowe.