LAUREACI II ETAPU „MISTRZA ORTOGRAFII” DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI WYŁONIENI!!!

Data: 3 marca, 2012

Praktyczną i teoretyczną znajomością zasad ortografii i interpunkcji musieli wykazać się uczestnicy II etapu XIV Międzygminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”, jaki w czwartek 1 marca, odbył się w naszej szkole. Do testu składającego się z dwudziestu pytań przystąpiło siedemdziesięciu sześciu uczestników z klas IV – VI z trzydziestu czterech szkół. Komisja wyłoniła piętnastu laureatów, którzy za niespełna miesiąc zmierzą się z dyktandem ortograficznym, które wskaże tegorocznego „Mistrza Ortografii”. Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie z jedenastu placówek. Są to przedstawiciele: SP nr 5; SP nr 6; SP nr 7; SP nr 11; SP nr 13; SP Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR; Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek; SP z Dębnicy; SP z Jankowa Przygodzkiego; SP z Przygodzic i SP z Sobótki. Wśród laureatów znalazło się aż trzech naszych uczniów: Konrad Tetrzona z kl. IVc przygotowany przez p. Monikę Wawrzyniak oraz Kacper Kaźmierczak z kl. Vd i Arkadiusz Brudło z kl. VIa przygotowani przez p. Katarzynę Łukaszewską. Chłopcom gratulujemy i życzymy tytułu Mistrza!