„Las nam darzy…”

Data: 15 czerwca, 2019

Pod takim tytułem Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zorganizował konkurs plastyczny, którego uroczysty finał miał miejsce podczas festynu edukacyjnego „Spotkanie z lasem” 7 czerwca.

Na konkurs wpłynęły 543 prace z 45 placówek. Jury pod przewodnictwem Benedykta Roźmiarka, dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej, oceniło prace pod względem wartości plastycznych i artystycznych, ogólnej estetyki, samodzielności wykonania oraz zgodności z tematem i przyznało nagrody oraz wyróżnienia.

W kategorii klas I–III

I miejsce – Pola Noculak, nauczyciel: Beata Olszak

Wyróżnienie:

 Kacper Jackowski, nauczyciel: Anna Karpińska

 

W kategorii klas IV–VI

Wyróżnienia:

 Allan Szczuraszek, nauczyciel: Iwona Szwarczyńska

 Patrycja Wróbel, nauczyciel: Beata Olszak

 Jagoda Stodolna, nauczyciel: Beata Olszak